Logopedie

Meer dan ooit leven wij in een communicatiemaatschappij. Dat we kunnen spreken, horen, lezen, schrijven en slikken, wordt meestal als een evidentie ervaren. We staan er zelden bij stil hoe levensnoodzakelijk deze functies wel zijn. Als één van de functies het niet goed doet of volledig wegvalt, worden plots een heleboel zaken onmogelijk en heeft dit bijgevolg een negatieve invloed op ons sociaal en emotioneel leven.

De logopedische wetenschap bestudeert communicatie en de verwerking van eten en drinken in zijn totaliteit. Aarzel dan ook niet om logopedie in te schakelen, indien dit voor u of uw kind nuttig kan zijn. De taak van een logopedist betreft het onderzoeken en behandelen van deze problemen. Daarnaast is er ook plaats voor deskundig advies en coaching van de omgeving. Samenwerking met andere deskundigen is van cruciaal belang.

Meest voorkomende klachten

Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten kunnen een negatieve invloed hebben op de tandstand, articulatie en algemene gezondheid. Mondgewoonten kunnen andere mondgewoonten uitlokken en houden elkaar in stand. Dit kan duim, vinger- en/ of speenzuigen, open mondgedrag, habitueel mondademen, afwijkende tonghouding in rust, foutieve lipgewoonten, nagelbijten en afwijkend slikken zijn. Het is erg belangrijk dit afwijkend mondgedrag tijdig op te sporen en af te leren. Een logopedische behandeling kan het afwijkend mondgedrag modificeren en de mondmotoriek optimaliseren. Concreet kan de logopedist ondersteuning bieden bij het afleren van zuiggewoonten, de lip- en tongspieren versterken en een correcte slikact aanleren.

Mogelijke symptomen

Help, mijn kind …

 • is 3 jaar en heeft een fopspeen.
 • zuigt op vinger of duim.
 • heeft veel last van neus-, keel- en oorproblemen
 • zit vaak met mond open.
 • vertoont nagelbijten.
 • smakt en slikt luid tijdens het eten.
 • beweegt veel met tong en mond tijdens het drinken.
 • heeft een open beet.
 • heeft kaakgewrichtsklachten.
Afwijkende mondgewoonten

Kaakgewrichtsklachten

Door verschillende mondgewoonten, zoals klemmen, tandenknarsen en nagelbijten, kan er sprake zijn van een verstoord evenwicht van de mond- en aangezichtsspieren. Dit kan verscheidene kaakgewrichtsklachten veroorzaken bij zowel kinderen, als volwassenen. Na het stellen van de specifieke diagnose, kan logopedie de balans herstellen door mondmotorische relaxatie- oefeningen aan te leren, de gewoonten te modificeren en de slikact te optimaliseren. Hierbij is een goede samenwerking met osteopathie aangewezen.

Mogelijke symptomen

Kaakgewrichtsklachten met knappend geluid, beperkte mondopening en bijkomende hoofd-, oor-, of nekpijn, kunnen ontstaan door …

 • klemmen.
 • knarsen.
 • vinger-, nagel- of lipbijten.
 • open mondgedrag.
Kaakgewrichtsproblemen

Articulatiestoornissen

Bij een articulatiestoornis worden bepaalde klanken niet correct uitgesproken. Dit kan het gevolg zijn van een structurele afwijking aan het gebit. Echter kunnen afwijkende mondgewoonten eveneens een invloed hebben op de articulatie. Een afwijkende tongpositie in rust kan immers zorgen voor een foutieve articulatiebasis. Dit resulteert in een articulatiestoornis van voornamelijk de spraakklanken die gevormd worden met de tong tegen het gehemelte zoals de /s/, /n/, /l/, /t/ en /d/. U kan bij de logopedist terecht voor specifieke articulatietherapie.

Mogelijke symptomen

Help, mijn kind

 • slist.
 • heeft moeite met uitspreken van bepaalde klanken.
 • is moeilijk verstaanbaar voor anderen.

Eet- en drinkproblemen

Zuigelingen en jonge kinderen kunnen problemen hebben in het voedingsproces. Dit kan voorkomen bij het zuigen, slikken, ademen, drinken, afhappen, kauwen of bij transport naar de maag. Deze kinderen verslikken zich regelmatig, geven over en/of kokhalzen. Er kunnen verscheidene oorzaken aan de basis liggen. Daarnaast kan een kind ook voeding of drank persisterend weigeren of bepaalde voorkeuren hebben. Logopedie wordt ingeschakeld om de eet- en drinkproblemen zo vroeg mogelijk aan te pakken zodoende moeilijkheden in de verdere ontwikkeling worden voorkomen.

Mogelijke symptomen

Help, mijn kind …

 • is een moeilijke eter.
 • weigert bepaalde voeding of textuur.
 • eet of drinkt onvoldoende.
 • heeft moeite met kauwen.
 • drinkt moeilijk uit een beker.
 • kokhalst bij het eten van brokjes.
 • hoest vaak tijdens het eten of drinken.
 • is kortademig bij het slikken.
 • geeft over tijdens of na de maaltijd.
 • doet langer dan 30 minuten over een maaltijd.
Eetproblemen en drinkproblemen

Neurologische spraak-, taal- en slikstoornissen

Ten gevolge van een hersenletsel of degeneratieve stoornis kunnen neurogene spraak-, taal- en slikstoornissen optreden. Ieder individu vertoont een uniek ziektebeeld. De mate waarin er uitval is en welke kenmerken er optreden, is onder andere afhankelijk van de plaats en uitgebreidheid van het letsel in de hersenen. U kan bij de logopedist terecht voor de deskundige behandeling van afasie (taalstoornis), verbale apraxie of dysartrie (spraakstoornis) en dysfagie (slikstoornis).

Mogelijke symptomen

Communicatieproblemen kunnen ontstaan door…

 • gestoorde spraak.
 • gestoord begrip.
 • moeilijke woordvinding.
 • moeite met formuleren van zinnen.
 • moeite met lezen en/of schrijven.
 • cognitieve problemen.

Daarnaast kunnen ook problemen in het slikproces aanwezig zijn. Dit kan zich uiten in…

 • moeilijk kauwen.
 • speekselverlies.
 • verslikken.
 • vertraagd eten en drinken.
 • ondervoeding.
 • longontsteking.
 • Meer weten over logopedie?

  Hebt u klachten waarvoor u de hulp van Laurence Becue wil inschakelen? Gebruik dan onderstaande knop om meteen een afspraak te maken, of bel haar op het nummer +32 478 / 31 15 91.

  Facebook
  Instagram