Elise Ceuterick

Psycholoog

Over Elise Ceuterick

Reeds op jonge leeftijd boeide het me te luisteren naar alle verhalen die mensen brachten en om in die verhalen de eigenheid van personen te ontdekken. Hoe elk individu zijn verhaal poogt te vertellen en zijn plaats tracht te vinden is wat me blijvend inspireert en aangezet heeft tot de studie Klinische Psychologie.  

De eigenheid van elk individu en het nastreven van een betere levenskwaliteit is wat voor mij centraal staat. Van klacht naar kracht. Onze gevoelens tonen ons wat belangrijk is voor ons, wat we nodig hebben en zetten ons aan tot actie. Graag groei ik samen met jou naar meer bewustwording, een dichter contact met jouw innerlijke leefwereld en het terug laten ontstaan van beweging van iets in jezelf dat stagneerde.

Binnen de therapie maken we ruimte om te vertrekken vanuit jouw verhaal, waarden en normen om daarna samen op zoek te gaan naar hoe jij verder kan groeien, verkennen, worden wie jij wil zijn. De obstakels die zich presenteren op jouw pad bekijken we samen om betekenis te kunnen geven, te verwerken of er mee leren om te gaan waardoor jij weer het narratief krijgt over jouw verhaal.

Doorheen mijn werk is de therapeutische houding centraal, deze bestaat uit empathie, acceptatie en echtheid. Deze vormt de basis voor een veilig klimaat waarin men zich kan ontplooien en verder ontwikkelen, dit steeds op jouw tempo.

Therapie biedt de ruimte om stil te staan bij zichzelf, om tijd te nemen en te kijken, om te zien en te voelen, om daarna terug vooruit te kunnen gaan op een autonome wijze.

Opleidingen

In 2017 behaalde ik het diploma van Master in de Klinische Psychologie aan de universiteit van Gent. Ik ben lid van en erkend door de psychologencommissie wat inhoudt dat ik gebonden ben aan de Deontologische code (inschrijvingsnummer 922131581). Hieronder valt ook het beroepsgeheim. Als Klinisch Psycholoog ben ik werkzaam met het visumnummer (320366).

Permanente vorming en bijscholing blijven uiterst belangrijk voor mij en dit realiseer ik aan de hand van het blijven bijwonen van workshops en studiedagen. Alsook deelname aan intervisie groepen en persoonlijke supervisie.

Voor wie?

Ervaar je als (jong)volwassene één of enkele van de onderstaande zaken, ik luister graag naar jouw verhaal en vraag.

  • Piekeren, onrust, stress, overspannen
  • Onzekerheid, weinig zelfvertrouwen
  • Angst, paniekaanvallen, sociale angst, faalangst
  • Depressieve gevoelens/gedachten, neerslachtigheid
  • Vermoeidheid, futloosheid, weinig energie en zin
  • Rouw, verdriet
  • Eenzaamheid, moeilijkheden met verbinden met anderen, relaties
  • Communicatieproblemen
  • Familiale conflicten, relatieconflicten

Het is niet steeds eenduidig wat we precies ervaren en waarom we dit ervaren, het kan best zijn dat je je niet direct herkent in één van de bovenstaande zaken, ik luister graag naar jouw verhaal tijdens een eerste kennismaking.

Julie Mortier

Neem contact op met Elise!

Hebt u klachten waarvoor u de hulp van Elise wil inschakelen? Gebruik dan onderstaande knop om meteen een afspraak in te boeken of bel haar persoonlijk nummer +32 479 61 45 47.

Facebook
Instagram